Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Denne tjenesten er ment som en ekstra service til våre pasienter og må ikke benyttes hvis det gjelder behov for akutt hjelp !!! Da må du kontakt med legevakt 63 96 93 00 eller 113. SMS og henvendelser som er sendt via vår hjemmeside før kl 12 samme dag vil bli behandlet i løpet av dagen, SMS og henvendelser etter kl 12 blir behandlet neste dag, ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Fra og med 01.06.2014 vil det kun være mulig å betale med bankaxept/visa. Vi vil ikke kunne ta imot kontanter.Viktig informasjon

2. oktober 2014 kl. 11:43

Influensavaksine sesongen 2014/2015 har kommet

Du trenger ikke time hos fastlegen for å få satt vaksinen. Har du lege hos oss og er anbefalt å ta vaksine pga sykdom/ alder, trekk kølapp, vi tar det fortløpende.

HUSK du må sitte 20 min etter at vaksinen er satt.

Vaksinen koster 90 kr, det kommer i tillegg til egenandelen.

Det anbefales at følgende grupper får influensavaksine

Alle fra og med fylte 65 år

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimest
er). Gravide i 1. trimester med annen
tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Barn og voksne med:


-diabetes mellitus, type 1 og 2

-kronisk lungesykdom (inkludert astma)

-kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med al
vorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum
eller pulmonal hypertensjon

-kronisk leversvikt

-kronisk nyresvikt

-kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt pe
rsoner med nedsatt lungekapasitet

-nedsatt infeksjonsresistens

-svært alvorlig fedme (BMI over 40)

2. oktober 2014 kl. 11:33

Heis

Heisen i helsebygget skal skiftes ut. Det har derfor blitt satt opp en utvendig heis på baksiden av helsebygget ( ut mot Forberg gården) mens dette arbeidet utføres

Gi beskjed til oss hvis du skulle ha behov for assistanse.

6. juni 2013 kl. 10:27

RESEPTER

Når du bestiller resepter på faste medisiner er ikke resepten klar før etter kl 14.00 neste dag, hvis fastlegen er tilstede. Så vær ute i god tid når du skal fornye dine resepter. Er det noe du lurer på angående din resept ta kontak med oss på telefon.

Du kan sjekke hvilke medisiner du har gyldig resept på:

www.mineresepter.no

 

24. oktober 2012 kl. 11:15

E-resept

Hva er E-resept?

E-resept betyr elektronisk resept. Det er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk fra datamaskinen sin til en sentral database. Du får ingen papirresept, men kan få utskrift som viser  legemidler og andre varer du bruker.

Du trenger derfor ikke lenger å hente resepter du bestiller per telefon på legesenteret. Du kan henvende deg til det apoteket du ønsker.

Du sier du har e-resept når du blir ekspedert på apoteket. Oppgir fødsel og personnummer og hvilken vare du skal hente. Du kan blir bedt om å legitimere deg.

Les mer om e-resept på :

http://helsenorge.no/Selvbetjening/Sider/om-e-resept/Om-e-resept1.aspx