Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Denne tjenesten er ment som en ekstra service til våre pasienter og må ikke benyttes hvis det gjelder behov for akutt hjelp. Da må du ta kontakt med legevakt 116 117,  eller ambulanse på tlf113. Hvis du trenger time samme dag, må du ringe oss på telefon 63959550.  SMS og henvendelser som er sendt via vår hjemmeside kan forventes behandlet neste virkedag. Du er velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 Fra og med 01.06.2014 vil det kun være mulig å betale med bankaxept/visa. Vi vil ikke kunne ta imot kontanter.Viktig informasjon

24. mai 2016 kl. 10:14

Endringer i fastlegeordning, OBS nedetid på minhelse.no

I forbindelse med overgang til ny løsning, vil de fleste tjenestene være utilgjengelig fra og med onsdag 1. juni. Dette betyr:
? Innbyggere kan ikke bytte fastlege, hverken på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Det vil heller ikke være mulig å søke i oversikten over fastleger på de åpne sidene.
? Saksbehandlere hos Helfo kan ikke legge inn nye fastlegeavtaler eller endre eksisterende avtaler.
Tjenestene skal etter planen være tilgjengelig igjen fra og med mandag 6. juni. I den første perioden kan man oppleve at systemet er tregt eller ustabilt.

21. oktober 2015 kl. 09:24

NYTT TELEFONNUMMER TIL LEGEVAKT!

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

6. juni 2013 kl. 10:27

RESEPTER

Når du bestiller resepter på faste medisiner er ikke resepten klar før etter kl 14.00 neste dag, hvis fastlegen er tilstede. Så vær ute i god tid når du skal fornye dine resepter. Er det noe du lurer på angående din resept ta kontak med oss på telefon.

Du kan sjekke hvilke medisiner du har gyldig resept på:

www.mineresepter.no

 

24. oktober 2012 kl. 11:15

E-resept

Hva er E-resept?

E-resept betyr elektronisk resept. Det er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk fra datamaskinen sin til en sentral database. Du får ingen papirresept, men kan få utskrift som viser  legemidler og andre varer du bruker.

Du trenger derfor ikke lenger å hente resepter du bestiller per telefon på legesenteret. Du kan henvende deg til det apoteket du ønsker.

Du sier du har e-resept når du blir ekspedert på apoteket. Oppgir fødsel og personnummer og hvilken vare du skal hente. Du kan blir bedt om å legitimere deg.

Les mer om e-resept på :

http://helsenorge.no/Selvbetjening/Sider/om-e-resept/Om-e-resept1.aspx