Senteret sitt bannerbilde

Råholt Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. 

Denne tjenesten er ment som en ekstra service til våre pasienter og må ikke benyttes hvis det gjelder behov for øyeblikkelig hjelp. Da må du ta kontakt med legevakt 116117,  eller ambulanse på tlf 113. Ønsker du raskt time av andre årsaker må du ta kontakt med oss på telefon 63 95 95 50, eller henvende deg på legekontoret i våre åpningstider. 

SMS og henvendelser som er sendt via vår hjemmeside kan forventes behandlet i løpet av 2 virkedager. Du er velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Reseptbestillinger

Resepter som bestilles via telefon, sms eller nettside, skal være klar på valgfritt apotek etter kl 14 neste virkedag.

Førerkortattest

Du må fylle ut en egenerklæring når du skal fornye førerkortet. Skriv ut og ta med til timen hos legen.  Følg denne linken:

Skjema NA-0201

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/skjemaer-og-blanketter

 

Hos oss kan du kun betale med bankkort.

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Helseresepons SMS er fortsatt i henhold til reglene.

6. mars 2018

Vi viser til mail fra Helserespons som har sendt ut mail til sine kunder som følge av siste dagers medieoppslag om pasientbetaling ved timebestilling via SMS. Påstandene om at Helserespons er ulovlig er selvfølgelig feil.

 

"Helserespons er ikke en del av nødvendig helsehjelp eller fastlegetilbudet, men en frivillig tidsbesparende tjeneste både for legekontor og pasient. Dagens løsning der pasient selv må dekke sine utgifter ved bruk av Helserespons er derfor helt forenlig med regeltverket"

 

 

Dr Usman Ansari i permisjon- vikar er dr Ilango Nadarajah

12. januar 2018

Til pasienter som har dr Ansari som fastlege.

Dr Ansari går ut i permisjon 15.01.18 og er borte ut april 2018. Han vil være på plass igjen fra 01.05.18. Vikar for dr Ansari er dr Ilango Nadarajah. Han er tilstede på kontoret mandag, onsdag og fredag.

Influensavaksine 2017

20. oktober 2017

Vi er tomme for Influensavaksine sesong 2017/28. Hvis du vil ta vaksinene må du kontakte oss for resept og hente ut vaksine på apotek før du kommer til legesenteret.  Husk at du må ha tid til å sitte 20 min etter at vaksinen er satt. Trekk kølapp når du kommer.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Fastlege med med ledig kapasitet

8. september 2017

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Nå kan du også sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig.

 Dr Usman A. Ansari er ny fastlege på Råholt legesenter og har ledig kapasitet på sin liste. 

 

NYTT NASJONALT TELEFONNUMMER TIL LEGEVAKT!

21. oktober 2015

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

E-resept

24. oktober 2012

Hva er E-resept?

E-resept betyr elektronisk resept. Det er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk fra datamaskinen sin til en sentral database. Du får ingen papirresept, men kan få utskrift som viser  legemidler og andre varer du bruker.

Du trenger derfor ikke lenger å hente resepter du bestiller per telefon på legesenteret. Du kan henvende deg til det apoteket du ønsker.

Du sier du har e-resept når du blir ekspedert på apoteket. Oppgir fødsel og personnummer og hvilken vare du skal hente. Du kan blir bedt om å legitimere deg.

Les mer om e-resept på :

http://helsenorge.no/Selvbetjening/Sider/om-e-resept/Om-e-resept1.aspx